HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Nollställa räknaren för underhållssatsen

background image

Nollställa räknaren för underhållssatsen

OBS!

Utför den här proceduren bara när en ny underhållssats har installerats. Använd den inte om

du tillfälligt vill stänga av meddelandet Byt underhållssats.

1.

På skrivarens kontrollpanel trycker du på knappen Hem .

2.

Öppna följande menyer:

Administration

Hantera förbrukningsmaterial

Återställ förbrukn. art.

Ny underhållssats

3.

Välj alternativet Ja om du vill nollställa räknaren för underhållssatsen.

104

Kapitel 7 Tonerkassetter

SVWW