HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Direkt USB-utskrift

background image

Direkt USB-utskrift

Den här skrivaren har funktion för direkt OSB-utskrift så att du snabbt kan skriva ut filer utan att behöva

skicka dem från en dator. Du kan ansluta vanliga USB-lagringsenheter till USB-porten på skrivarens

framsida. Du kan skriva ut följande typer av filer:

.pdf

.prn

.pcl

.ps

.cht

1.

Anslut USB-lagringsenheten till USB-porten på

skrivarens framsida.

OBS!

Det kan hända att du måste ta bort

skyddshöljet från USB-porten.

OBS!

Om skrivaren inte kan identifiera USB-

tillbehöret kan du testa att använda ett annat

typ av USB-tillbehör. På grund av skillnader i

USB-specifikationer kan skrivaren inte

identifiera alla typer av USB-tillbehör.

2.

På skrivarens kontrollpanel trycker du på

knappen Hem .

3.

Öppna menyn Hämta jobb från USB.

4.

Välj namnet på det dokument som du vill

skriva ut.

5.

Om du behöver justera antalet kopior väljer du

alternativet Kopior och anger antal kopior.

6.

Tryck på knappen

OK

när du vill skriva ut

dokumentet.

SVWW

Direkt USB-utskrift

147

background image

148

Kapitel 8 Utskriftsuppgifter

SVWW