HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Skapa utskriftsgenvägar

background image

Skapa utskriftsgenvägar

1.

Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i

programmet.

116

Kapitel 8 Utskriftsuppgifter

SVWW

background image

2.

Välj skrivaren och klicka på Egenskaper

eller Inställningar.

3.

Klicka på fliken Genvägar.

4.

Välj en befintlig genväg som bas.

OBS!

Välj alltid en genväg innan du justerar

någon av inställningarna på höger sida av

skärmen. Om du justerar inställningarna och

sedan väljer en genväg, förloras alla

justeringar.

SVWW

Grundläggande utskriftsmetoder i Windows

117

background image

5.

Välj utskriftsalternativ för den nya genvägen.

6.

Klicka på knappen Spara som.

7.

Ange ett namn för genvägen och klicka på

OK.

118

Kapitel 8 Utskriftsuppgifter

SVWW