HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Välja sidorientering i Windows

background image

Välja sidorientering i Windows

1.

Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i

programmet.

124

Kapitel 8 Utskriftsuppgifter

SVWW

background image

2.

Välj skrivaren och klicka på Egenskaper

eller Inställningar.

3.

Klicka på fliken Efterbehandling.

4.

I området Orientering väljer du alternativet

Stående eller Liggande.

Om du vill skriva ut sidbilden upp och ned

väljer du Rotera 180 grader.

SVWW

Grundläggande utskriftsmetoder i Windows

125