HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Använda funktioner för utskriftslagring i Windows

background image

Använda funktioner för utskriftslagring i Windows

Följande lägen för utskriftslagring är tillgängliga för utskriftsjobb:

Korrektur och vänta: Med den här funktionen kan du snabbt skriva ut och korrekturläsa en

kopia av ett dokument och sedan skriva ut fler kopior.

Personlig utskrift: När du skickar ett utskriftsjobb till produkten skrivs det inte ut förrän du

begär det på kontrollpanelen för produkten. Om du tilldelar utskriftsjobbet en personlig kod (PIN)

måste du ange PIN-koden i kontrollpanelen.

Snabbkopiera: Om tillvalshårddisken är installerad i produkten, kan du skriva ut det begärda

antalet kopior av en utskrift och sedan lagra utskriften på tillvalshårddisken. Om du sparar

dokumenten kan du skriva ut fler kopior av dem vid ett senare tillfälle.

Lagrad utskrift: Om tillvalshårddisken är installerad kan du lagra ett dokument, till exempel ett

personalformulär, ett tidsredovisningsblad eller en kalender i skrivaren och ge andra användare

möjlighet att skriva ut dem när som helst. Det går även att skydda lagrade utskrifter med en PIN-

kod.

140

Kapitel 8 Utskriftsuppgifter

SVWW

background image

VIKTIGT:

Om du stänger av produkten kommer alla typer av lagrade utskrifter, Snabbkopiera,

Korrektur och vänta och Personlig utskrift, att tas bort. Om du vill lagra utskriften permanent

och förhindra att produkten tar bort den när du behöver utrymme för något annat, väljer du alternativet

Lagrad utskrift i drivrutinen.