HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Skriva ut en lagrad utskrift

background image

Skriva ut en lagrad utskrift

Så här skriver du ut ett jobb som har lagrats i enhetens minne.

1.

På skrivarens kontrollpanel trycker du på knappen Hem .

2.

Öppna menyn Hämta jobb från enhetsminne.

3.

Välj ditt användarnamn och välj sedan namnet på utskriften eller välj alternativet Alla jobb

(med PIN) eller Alla jobb (ej PIN).

4.

Ange PIN-kod om så behövs och välj sedan alternativet Skriv ut. Välj alternativet Kopior för att

ändra antalet kopior.