HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ange användarnamn för ett lagrat jobb

background image

Ange användarnamn för ett lagrat jobb

Följ anvisningarna nedan om du vill ändra användarnamn för en lagrad utskrift.

1.

Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet.

2.

Välj skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

3.

Klicka på fliken Lagra utskrift.

4.

Välj ett läge för lagrad utskrift.

5.

I området Användarnamn klickar du på alternativet Användarnamn för att använda

Windows standardanvändarnamn. Om du vill ange ett annat användarnamn klickar du på

alternativet Eget och skriver in namnet.