HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ta bort ett lagrat jobb

background image

Ta bort ett lagrat jobb

När du skickar ett lagrat jobb till enhetens minne skrivs eventuella tidigare jobb med samma

användarnamn och jobbnamn över. Om det inte redan finns ett dokument lagrat under samma

användarnamn och jobbnamn och produkten behöver mer utrymme, kan det hända att andra lagrade

142

Kapitel 8 Utskriftsuppgifter

SVWW

background image

dokument raderas, med början från det äldsta. Du kan ändra antalet snabbkopieringsdokument som

kan lagras på menyn Allmänna inställningar på produktens kontrollpanel.

Så här tar du bort ett jobb som har lagrats i enhetens minne.

1.

På skrivarens kontrollpanel trycker du på knappen Hem .

2.

Öppna menyn Hämta jobb från enhetsminne.

3.

Välj ditt användarnamn och välj sedan namnet på utskriften eller välj alternativet Alla jobb

(med PIN) eller Alla jobb (ej PIN).

4.

Välj alternativet Ta bort. Du uppmanas att bekräfta att jobbet ska tas bort.