HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ställa in dubbelsidig bildjustering

background image

Ställa in dubbelsidig bildjustering

För dokument med utskrift på båda sidorna, som broschyrer, ställer du in registreringen för facket innan

du skriver ut för att garantera att framsida och baksida är rätt placerade i förhållande till varandra.

1.

På skrivarens kontrollpanel trycker du på knappen Hem .

2.

Öppna följande menyer:

a. Administration

b. Allmänna inställningar

c.

Utskriftskvalitet

d. Bildregistrering

e. Justera fack<X>

3.

Välj Skriv ut testsida och tryck sedan på knappen

OK

.

4.

Följ instruktionerna på testsidan om hur du fullföljer inställningen.

146

Kapitel 8 Utskriftsuppgifter

SVWW