HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series Yardım

background image

HP LASERJET ENTERPRISE 600 M601, M602 VE

M603 SERIES YAZICI

Kullanım Kılavuzu

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 600 M601, M602
ve M603 Series Yazıcı

Kullanım Kılavuzu

background image

Telif Hakkı ve Lisans

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar

dışında, önceden yazılı izin alınmadan

çoğaltılması, uyarlanması veya çevrilmesi

yasaktır.

Burada yer alan bilgiler önceden haber

verilmeden değiştirilebilir.

HP ürünleri ve servisleriyle ilgili garantiler,

söz konusu ürün ve servislerle birlikte

sunulan açık garanti bildirimlerinde

belirtilmiştir. Buradaki hiçbir husus ek bir

garanti oluşturacak şekilde

yorumlanmamalıdır. HP, teknik veya yazım

hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu

değildir.

Parça numarası: CE988-90913

Edition 4, 11/2011

Ticari Markalar

Adobe

®

, Acrobat

®

ve PostScript

®

, Adobe

Systems Incorporated kuruluşunun ticari

markalarıdır.

Intel® Core™ ABD'de ve diğer ülkelerde/

bölgelerde Intel Corporation'ın ticari

markasıdır.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP ve

Windows Vista®; Microsoft Corporation

şirketinin ABD'de tescilli ticari markalarıdır.

UNIX

®

, Open Group kuruluşunun tescilli

ticari markasıdır.

ENERGY STAR ve ENERGY STAR işareti

tescilli ABD markalarıdır.

background image

Bu kılavuzda kullanılan standartlar

İPUCU:

İpuçları, yararlı bilgiler veya kısayollar sağlar.

NOT:

Notlar, bir kavramın veya tüm görevin açıklandığı önemli bilgiler sağlar.

DİKKAT:

Dikkat edilecek noktalar, veri kaybetmemek veya ürüne zarar vermemek için uygulamanız

gereken yordamları gösterir.

UYARI!

Uyarılar, yaralanmayı, kritik veri kaybını veya önemli ürün hasarını önlemek için

uygulamanız gereken yordamları gösterir.

TRWW

iii

background image

iv

Bu kılavuzda kullanılan standartlar

TRWW

background image

İçindekiler

1 Ürünle ilgili temel bilgiler .................................................................................................. 1

Ürün karşılaştırma .................................................................................................................... 2

HP LaserJet Enterprise 600 M601 modelleri ................................................................. 2
HP LaserJet Enterprise 600 M602 modelleri ................................................................. 3
HP LaserJet Enterprise 600 M603 modelleri ................................................................. 4

Çevreci özellikler ..................................................................................................................... 5
Erişilebilirlik özellikleri .............................................................................................................. 6
Ürün görünümleri ..................................................................................................................... 7

Önden görünüş ......................................................................................................... 7
Arkadan görünüm ..................................................................................................... 8
Arabirim bağlantı noktaları ........................................................................................ 9
Seri numarasının ve model numarasının yeri ................................................................. 9

2 Kontrol paneli menüleri .................................................................................................. 11

Kontrol paneli düzeni ............................................................................................................. 12
USB'den İş Al menüsü ............................................................................................................. 14
Aygıt Belleğinden İş Al menüsü ................................................................................................ 15
Sarf Malzemeleri menüsü ........................................................................................................ 16
Tepsiler menüsü ..................................................................................................................... 17
Yönetim menüsü ..................................................................................................................... 18

Raporlar menüsü ..................................................................................................... 18
Genel Ayarlar menüsü ............................................................................................. 18
USB'den Alma Ayarları menüsü ................................................................................ 21
Genel Yazdırma Ayarları menüsü ............................................................................. 21
Varsayılan Yazdırma Seçenekleri menüsü .................................................................. 23
Ekran Ayarları menüsü ............................................................................................. 23
Sarf Malzemelerini Yönetme menüsü ......................................................................... 24
Tepsileri Yönet menüsü ............................................................................................. 25
Zımba/Yığınlayıcı Ayarları menüsü ........................................................................... 27
Çok Bölmeli Posta Kutusu Ayarları menüsü ................................................................. 27
Ağ Ayarları menüsü ................................................................................................ 28

TRWW

v

background image

Sorun Giderme menüsü ............................................................................................ 32

Aygıt Bakımı menüsü .............................................................................................................. 33

Yedekleme/Geri Yükleme menüsü ............................................................................. 33
Kalibre Etme/Temizleme menüsü ............................................................................... 33
USB Ürün Yazılımı Yükseltmesi menüsü ...................................................................... 34
Hizmet menüsü ....................................................................................................... 34

3 Windows Yazılımı ........................................................................................................... 35

Desteklenen işletim sistemleri ve Windows yazıcı sürücüleri ......................................................... 36
Windows için doğru yazıcı sürücüsünü seçme ........................................................................... 37

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 37

UPD yükleme modları ............................................................................... 38

Windows için yazdırma işi ayarlarını değiştirme ........................................................................ 39

Yazdırma ayarlarının önceliği ................................................................................... 39
Tüm yazdırma işlerinin ayarlarını yazılım programı kapatılıncaya kadar geçerli olacak
şekilde değiştirme ................................................................................................... 39
Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları değiştirme ................................................ 40
Ürün yapılandırma ayarlarını değiştirme .................................................................... 40

Windows'da yazıcı sürücüsünü kaldırma .................................................................................. 41
Windows için desteklenen uygulamalar .................................................................................... 42

HP Web Jetadmin ................................................................................................... 42
HP Katıştırılmış Web Sunucusu .................................................................................. 42
HP ePrint ................................................................................................................ 42

Diğer işletim sistemlerine yönelik yazılımlar ............................................................................... 43

4 Ürünü Mac ile kullanma ................................................................................................. 45

Mac yazılımı ......................................................................................................................... 46

Mac için desteklenen işletim sistemleri ve yazıcı sürücüleri ............................................ 46
Mac işletim sistemleri için yazılım yükleme ................................................................. 46

Ürüne doğrudan bağlanmış Mac bilgisayarları için yazılım yükleme ............... 46
Kablosuz ağdaki Mac bilgisayarları için yazılım yükleme .............................. 47

IP adresini yapılandırma ............................................................ 47
Yazılımı yükleme ....................................................................... 48

Mac işletim sistemlerinde yazıcı sürücüsünü kaldırma ................................................... 49
Mac için yazdırma ayarlarının önceliği ...................................................................... 50
Mac için yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirme ............................................................ 50

Tüm yazdırma işlerinin ayarlarını yazılım programı kapatılıncaya kadar
geçerli olacak şekilde değiştirme ................................................................ 50
Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları değiştirme ................................. 50
Ürün yapılandırma ayarlarını değiştirme ..................................................... 50

Mac bilgisayarları için yazılım .................................................................................. 52

vi

TRWW

background image

HP Utility for Mac ..................................................................................... 52

HP Printer Utility'yi açma ............................................................ 52
HP Utility özellikleri ................................................................... 52

Mac için desteklenen yardımcı programlar ................................................................. 53

HP Katıştırılmış Web Sunucusu ................................................................... 53
HP ePrint ................................................................................................. 53
AirPrint ................................................................................................... 54

Mac'te temel yazdırma görevleri .............................................................................................. 55

Mac ile yazdırma işini iptal etme .............................................................................. 55
Mac ile kağıt boyutunu ve türünü değiştirme ............................................................... 55
Mac ile belgeleri yeniden boyutlandırma veya özel kağıt boyutuna yazdırma ................ 55
Mac ile yazdırma ön ayarları oluşturma ve kullanma ................................................... 56
Mac ile bir kapak sayfası yazdırma .......................................................................... 56
Mac ile filigranlar kullanma ...................................................................................... 56
Mac ile bir yaprak kağıda birden fazla sayfa yazdırma .............................................. 57
Mac ile sayfanın her iki yüzüne yazdırma (dupleks baskı) ............................................ 57
Mac ile işleri depolama ........................................................................................... 57

Mac sorunlarını giderme ......................................................................................................... 59

5 Ürünü Windows ile bağlama .......................................................................................... 61

Yazıcı paylaşmayla ilgili sorumluluk reddi ................................................................................. 62
USB ile bağlama .................................................................................................................... 62

CD'den yükleme ..................................................................................................... 62

Windows ile bir ağa bağlanma ............................................................................................... 63

Desteklenen ağ iletişim kuralları ................................................................................ 63
Ürünü Windows ile bir kablolu ağa takma ................................................................. 65

IP adresini yapılandırma ........................................................................... 65
Yazılımı yükleme ...................................................................................... 66

Ağ ayarlarını Windows ile yapılandırma ................................................................... 67

Ağ ayarlarını görüntüleme veya değiştirme .................................................. 67
Ağ parolasını belirleyin veya değiştirin ....................................................... 67
IPv4 TCP/IP parametrelerini kontrol panelinden el ile yapılandırma ................ 68
IPv6 TCP/IP parametrelerini kontrol panelinden el ile yapılandırma ................ 69
Bağlantı hızı ve dupleks ayarları ................................................................ 70

6 Kağıt ve yazdırma ortamları ........................................................................................... 71

Kağıt kullanımını anlama ......................................................................................................... 72

Özel kağıt yönergeleri ............................................................................................. 72

Yazıcı sürücüsünü Windows'taki kağıt türü ve boyutu ile eşleşecek şekilde değiştirme ..................... 74
Desteklenen kağıt boyutları ...................................................................................................... 75
Desteklenen kağıt türleri .......................................................................................................... 77

TRWW

vii

background image

Giriş seçenekleri için desteklenen kağıt türleri ............................................................. 77
Çıkış seçenekleri için desteklenen kağıt türleri ............................................................. 78

Tepsi ve bölme kapasitesi ........................................................................................................ 79
Kağıt tepsilerini yükleme ......................................................................................................... 80

Tepsi 1'i Yerleştirme ................................................................................................ 80
Tepsi 2'yi veya isteğe bağlı 500 sayfalık bir tepsi yerleştirin ........................................ 81
İsteğe bağlı 1.500 sayfalık bir tepsi yerleştirme .......................................................... 83
Tepsiler yüklenirken kağıt yönü ................................................................................. 85

Antetli kağıt, önceden basılmış veya delikli kağıt yerleştirme .......................... 85
Zarf yerleştirme ........................................................................................ 86

Tepsileri yapılandırma ............................................................................................................ 87

Kağıt yüklerken bir tepsiyi yapılandırma .................................................................... 87
Bir tepsiyi baskı yazdırma işi ayarlarına uygun şekilde yapılandırma ............................. 87
Kontrol panelinden tepsi yapılandırma ....................................................................... 88

Çıkış bölmesi seçme ............................................................................................................... 89

Üst (standart) çıkış bölmesine yazdırma ...................................................................... 89
Arka çıkış bölmesine yazdırma ................................................................................. 89
İsteğe bağlı yığınlayıcı veya zımbalayıcı/yığınlayıcıya yazdırma .................................. 90
5 bölmeli posta kutusuna yazdırma ........................................................................... 91

7 Baskı kartuşları .............................................................................................................. 93

Yazıcı kartuşu bilgileri ............................................................................................................ 94
Sarf malzemeleri görünümleri .................................................................................................. 95

Yazıcı kartuşu görünümleri ....................................................................................... 95

Baskı kartuşlarını yönetme ....................................................................................................... 96

Yazıcı kartuşlarının ayarlarını değiştirme .................................................................... 96

Yazıcı kartuşu tahmini kullanım ömrü sonuna geldiğinde yazdırma ................. 96
Kontrol panelinden Çok Düşük Ayarları seçeneklerini etkinleştirme veya
devre dışı bırakma ................................................................................... 96
EconoMode ile yazdırma .......................................................................... 97

Sarf malzemelerini saklama ve geri dönüştürme .......................................................... 97

Sarf malzemelerinin geri dönüşümü ............................................................ 97
Baskı kartuşunu saklama ........................................................................... 98
HP ürünü olmayan baskı kartuşları hakkındaki HP ilkeleri .............................. 98

HP sahte ürünlerle mücadele Web sitesi ..................................................................... 98

Değiştirme yönergeleri ............................................................................................................ 99

Yazıcı kartuşunu değiştirme ...................................................................................... 99
Zımba değiştirme .................................................................................................. 101
Koruyucu bakım yapma ......................................................................................... 102

Bakım seti sayacını sıfırlama .................................................................... 102

Yazıcı kartuşları sorunlarını giderme ....................................................................................... 103

viii

TRWW

background image

Yazıcı kartuşlarını denetleme .................................................................................. 103

Baskı kartuşunun zarar görüp görmediğini inceleme ................................... 104
Yinelenen hatalar ................................................................................... 105
Sarf Malzemeleri Durumu sayfasını yazdırma ............................................ 105

Sarf malzemeleri için kontrol paneli iletilerini yorumlama ........................................... 106

8 Yazdırma görevleri ....................................................................................................... 109

Windows ile yazdırma işini iptal etme .................................................................................... 110
Windows'da temel yazdırma görevleri ................................................................................... 111

Windows'da yazıcı sürücüsünü açma ...................................................................... 111
Windows'da yazdırma seçenekleri ile ilgili yardım alma ........................................... 112
Windows'da yazdırılacak kopya sayısını değiştirin ................................................... 112
Windows ile tekrar kullanılacak özel yazdırma ayarlarını kaydetme ............................ 113

Windows'ta bir yazdırma kısayolu kullanma ............................................. 113
Yazdırma kısayolları oluşturma ................................................................ 114

Windows'da baskı kalitesini iyileştirme .................................................................... 117

Windows'da sayfa boyutunu seçme ......................................................... 117
Windows'da özel sayfa boyutu seçme ...................................................... 117
Windows'da kağıt türünü seçme .............................................................. 117
Windows'da kağıt türünü seçin ................................................................ 117

Windows'da her iki yüze (dupleks) yazdırma ........................................................... 118

Windows'da her iki yüze el ile yazdırma .................................................. 118
Windows'da her iki yüze el ile yazdırma .................................................. 119

Windows'da kağıt başına birden fazla sayfa yazdırma ............................................. 121
Windows'ta sayfa yönünü seçme ............................................................................ 122

HP ePrint Kullanma ............................................................................................................... 124
Windows'da ek yazdırma görevleri ....................................................................................... 125

Windows'da delikli antetli kağıtlara veya formları yazdırma ...................................... 125
Windows ile özel kağıtlara, etiketlere veya asetatlara yazdırma ................................. 127
Windows'da ilk veya son sayfayı farklı kağıda yazdırma .......................................... 130
Windows ile bir belgeyi sayfa boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirme ....................... 132
Windows ile belgeye bir filigran ekleme .................................................................. 133
Windows'da kitapçık oluşturma .............................................................................. 134
Windows ile çıkış seçeneklerini belirleme ................................................................. 135

Windows ile çıkış bölmesi seçme ............................................................. 135
Windows ile zımbalama seçeneklerini belirleme ........................................ 137

İş depolama özelliklerini Windows ile birlikte kullanma ............................................. 138

Windows ile bir depolanan iş oluşturma ................................................... 139
Depolanan bir işi yazdırma ..................................................................... 140
Depolanan bir işi silme ........................................................................... 140
Windows ile iş depolama seçeneklerini ayarlama ...................................... 141

TRWW

ix

background image

Tüm kopyaları yazdırmadan önce bir prova kopyası yazdırın ....... 141
Kişisel bir işi üründe geçici olarak depolama ve daha sonra
yazdırma ............................................................................... 141
İşi üründe geçici olarak depolama ............................................. 141
İşi üründe kalıcı olarak depolama .............................................. 142
Kalıcı olarak depolanan işi yazdırmaya çalışan kişilerden PIN
girmelerinin istenmesini sağlamak için bu işi özel yapın ............... 142
Depolanmış bir iş bir başkası tarafından yazdırıldığında bildirim
alma ...................................................................................... 142
Depolanmış bir işin kullanıcı adını ayarlama ............................... 143
Depolanmış işin adını belirtme .................................................. 143

Windows ile özel işleri yazdırma ............................................................................ 143

Dupleks hizalamayı ayarlama .................................................................. 143

Pratik USB yazdırma ............................................................................................................ 145

9 Yönetim ve bakım ........................................................................................................ 147

Baskı bilgisi sayfaları ............................................................................................................ 148
HP Gömülü Web Sunucusunu kullanma .................................................................................. 149

Ağ bağlantısı kullanarak HP Gömülü Web Sunucusunu açma ..................................... 149
HP Gömülü Web Sunucusu özellikleri ...................................................................... 150

Bilgi sekmesi .......................................................................................... 150
Genel sekmesi ....................................................................................... 150
Yazdır sekmesi ...................................................................................... 151
Sorun giderme sekmesi ........................................................................... 151
Güvenlik sekmesi ................................................................................... 152
HP Web Hizmetleri sekmesi ..................................................................... 152
Ağ İletişimi sekmesi ................................................................................ 152
Diğer Bağlantılar listesi ........................................................................... 152

HP Web Jetadmin yazılımını kullanma .................................................................................... 153
Ürün güvenliği özellikleri ....................................................................................................... 154

Güvenlik bildirimleri .............................................................................................. 154

IP Güvenliği ........................................................................................... 154

HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nun güvenliğini sağlama ............................................ 154
Şifreleme desteği: HP Şifreli Yüksek Performanslı Sabit Diskler (yalnızca xh modelleri) ... 154
Güvenli depolanan işler ......................................................................................... 155
Kontrol paneli menülerini kilitleme ........................................................................... 155
Formatlayıcıyı kilitleme ........................................................................................... 155

Ekonomi ayarları ................................................................................................................. 156

EconoMode ile yazdırma ....................................................................................... 156
Güç tasarrufu modları ............................................................................................ 156

Uyku modunu devre dışı bırakma veya etkinleştirme ................................... 156

x

TRWW

background image

Uyku zamanlayıcısını ayarlama ............................................................... 157
Uyku planını ayarlama ............................................................................ 157

Bellek ve dahili USB aygıtlar takma ........................................................................................ 158

Genel Bakış .......................................................................................................... 158
Bellek takma ......................................................................................................... 158

Ürün belleği yükleme .............................................................................. 158

Belleği etkinleştirme ............................................................................................... 163
DIMM kurulumunu kontrol etme ............................................................................... 164
Bellek ayırma ........................................................................................................ 164
Dahili USB aygıtlarını takma ................................................................................... 165

Ürünü temizleme .................................................................................................................. 168

Kağıt yolunu temizleme .......................................................................................... 168

Ürün güncelleştirmeleri .......................................................................................................... 168

10 Sorunları giderme ....................................................................................................... 169

Kendi kendine yardım ........................................................................................................... 170
Sorunları çözme kontrol listesi ................................................................................................ 171

Ürünün performansını etkileyen faktörler .................................................................. 172

Fabrika ayarlarını geri yükle .................................................................................................. 173
Kontrol paneli iletilerini anlama ............................................................................................. 174

Kontrol paneli ileti türleri ........................................................................................ 174
Kontrol paneli iletileri ............................................................................................. 174

Kağıt yanlış besleniyor veya sıkışıyor ...................................................................................... 175

Ürün kağıt almıyor ................................................................................................ 175
Ürün birden çok kağıt yaprağı alıyor ....................................................................... 175
Kağıt sıkışmalarını önleme ...................................................................................... 175

Sıkışmaları giderme .............................................................................................................. 177

Sıkışma konumları ................................................................................................. 177
Çıkış bölümlerindeki sıkışmaları giderme .................................................................. 177

Arka çıktı bölmelerindeki sıkışmaları giderme ............................................ 178
İsteğe bağlı yığınlayıcı veya zımbalayıcı/yığınlayıcıdaki sıkışmaları giderme 178

İsteğe bağlı yığınlayıcı veya zımbalayıcı/yığınlayıcıdaki kağıt
sıkışmalarını giderme ............................................................... 179
İsteğe bağlı zımbalayıcı/yığınlayıcıdaki zımba sıkışmalarını
giderin ................................................................................... 180

İsteğe bağlı 5 bölmeli posta kutusundaki sıkışmaları giderme ....................... 181

Füzer bölgesindeki sıkışmaları giderme .................................................................... 183
İsteğe bağlı dupleksleyicideki sıkışmaları giderme ..................................................... 186
Tepsilerdeki sıkışmaları giderme .............................................................................. 188

Tepsi 1'deki sıkışmaları giderme .............................................................. 188
Tepsi 2'deki veya isteğe bağlı 500 sayfalık tepsideki sıkışmaları giderme ..... 188

TRWW

xi

background image

İsteğe bağlı 1.500 sayfalık tepsideki sıkışmaları giderme ............................ 189

İsteğe bağlı zarf besleyicideki sıkışmaları giderme .................................................... 191
Üst kapak ve yazıcı kartuşu bölgelerindeki sıkışmaları giderme ................................... 192
Sıkışma giderme ayarını değiştirme ......................................................................... 194

Baskı kalitesini artırma .......................................................................................................... 195

Kağıt türü seçme ................................................................................................... 195
HP özelliklerine uygun kağıt kullanma ...................................................................... 195
Temizleme sayfası yazdırma ................................................................................... 196
Baskı kartuşunu denetleme ...................................................................................... 196
Yazdırma gereksinimlerinizi en iyi karşılayan yazıcı sürücüsünü kullanma .................... 198

Ürün yazdırmıyor veya yavaş yazdırıyor ................................................................................. 199

Ürün yazdırmıyor .................................................................................................. 199
Ürün yavaş yazdırıyor ........................................................................................... 199

Pratik USB yazdırma sorunlarını çözme ................................................................................... 200

USB aksesuarını taktığınızda USB'den Al menüsü görüntülenmiyor .............................. 200
Dosya USB depolama aksesuarından yazdırmıyor .................................................... 200
Yazdırmak istediğiniz dosya USB'den Al menüsünde listelenmiyor .............................. 200

Bağlantı sorunlarını çözme .................................................................................................... 201

Doğrudan bağlanma sorunlarını çözme ................................................................... 201
Ağ sorunlarını çözün ............................................................................................. 201

Kötü fiziksel bağlantı .............................................................................. 201
Bilgisayar ürün için hatalı IP adresi kullanıyor ............................................ 201
Bilgisayar ürünle iletişim kuramıyor ........................................................... 202
Ürün ağ için hatalı bağlantı ve dupleks ayarları kullanıyor .......................... 202
Yeni yazılım programları uyumluluk sorunlarına neden olmuş olabilir ............ 202
Bilgisayar veya iş istasyonu hatalı ayarlanmış olabilir ................................. 202
Ürün devre dışı veya diğer ağ ayarları yanlış ............................................ 202

Windows'la ürün yazılım sorunlarını çözme ............................................................................ 203

Ürünün yazıcı sürücüsü Yazıcı klasöründe görünmüyor .............................................. 203
Yazılım yüklemesi sırasında bir hata iletisi görüntülendi ............................................. 203
Ürün Hazır modunda, ancak hiçbir şey yazdırılmıyor ................................................ 203

Mac ile ürün yazılımı sorunlarını çözme .................................................................................. 205

Yazıcı sürücüsü Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesinde listelenmiyor ........................ 205
Ürün adı, Print & Fax (Yazdırma ve Faks) ürün listesinde görünmüyor .......................... 205
Yazıcı sürücüsü, Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesinde seçilen ürünü otomatik olarak
kurmuyor .............................................................................................................. 205
Yazdırma işi istediğiniz ürüne gönderilmedi ............................................................. 206
Bir USB kablosuyla bağlandığında, sürücü seçildikten sonra, ürün Print & Fax
(Yazdırma ve Faks) listesinde görünmüyor ................................................................ 206
USB bağlantısını kullanırken genel yazıcı sürücüsünü kullanıyorsunuz .......................... 206

xii

TRWW

background image

Ek A Ürün sarf malzemeleri ve aksesuarları .................................................................... 207

Yedek parçalar, aksesuarlar ve sarf malzemeleri sipariş etme .................................................... 208
Parça numaraları ................................................................................................................. 209

Kağıt kullanma aksesuarları .................................................................................... 209
Müşteri kendi kendine onarım parçaları ................................................................... 209
Kablolar ve arabirimler .......................................................................................... 210

Ek B Servis ve destek ....................................................................................................... 211

Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirimi ................................................................................... 212
HP'nin Yüksek Koruma Garantisi: LaserJet baskı kartuşu sınırlı garanti bildirimi ............................ 214
Baskı kartuşuna depolanan veriler .......................................................................................... 215
Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi .............................................................................................. 216
Müşteri kendi kendine onarım garanti servisi ........................................................................... 219
Müşteri desteği .................................................................................................................... 220
Ürünü yeniden paketleme ...................................................................................................... 221

Ek C Ürün özellikleri ........................................................................................................ 223

Fiziksel özellikler .................................................................................................................. 224
Güç tüketimi, elektrikle ilgili özellikler ve akustik yayılımlar ........................................................ 224
Çalışma ortamı .................................................................................................................... 225

Ek D Düzenlemelerle ilgili bilgiler ..................................................................................... 227

FCC mevzuatı ...................................................................................................................... 228
Çevre korumayla ilgili ürün yönetim programı .......................................................................... 229

Çevreyi koruma .................................................................................................... 229
Ozon üretimi ........................................................................................................ 229
Enerji tüketimi ....................................................................................................... 229
Toner tüketimi ....................................................................................................... 229
Kağıt kullanımı ...................................................................................................... 229
Plastik Parçalar ..................................................................................................... 229
HP LaserJet baskı sarf malzemeleri .......................................................................... 230
İade ve geri dönüşüm yönergeleri ........................................................................... 230

ABD ve Porto Riko .................................................................................. 230

Çoklu iadeler (birden fazla kartuş) ............................................. 230
Tek iadeler ............................................................................. 230
Sevkiyat ................................................................................. 230

ABD dışındaki iadeler ............................................................................. 231

Kağıt ................................................................................................................... 231
Malzeme kısıtlamaları ............................................................................................ 231

TRWW

xiii

background image

Avrupa Birliği'nde ev kullanıcıları tarafından atık donanım malzemelerinin ortadan
kaldırılması .......................................................................................................... 232
Kimyasal maddeler ................................................................................................ 232
Malzeme Güvenliği Veri Sayfası (MSDS) ................................................................. 232
Aşağıdakiler dahil ................................................................................................. 232

Uygunluk Bildirimi ................................................................................................................ 234
Güvenlik beyanları ............................................................................................................... 236

Lazer güvenliği ..................................................................................................... 236
Kanada DOC düzenlemeleri .................................................................................. 236
VCCI beyanı (Japonya) .......................................................................................... 236
Elektrik kablosu yönergeleri .................................................................................... 236
Güç kablosu beyanı (Japonya) ................................................................................ 236
EMC bildirimi (Çin) ............................................................................................... 237
EMC bildirimi (Kore) .............................................................................................. 237
EMI bildirisi (Tayvan) ............................................................................................. 237
Ürün Kararlılığı ..................................................................................................... 237
Finlandiya için lazer beyanı ................................................................................... 237
GS beyanı (Almanya) ............................................................................................ 238
Malzeme Tablosu (Çin) .......................................................................................... 239
Tehlikeli Maddelere İlişkin Kısıtlama ifadesi (Türkiye) ................................................. 239

Dizin ................................................................................................................................. 241

xiv

TRWW