HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Kağıt kullanma aksesuarları

background image

Kağıt kullanma aksesuarları

Öğe

Tanım

Parça numarası

İsteğe bağlı 500 sayfalık tepsi ve
besleyici

Kağıt kapasitesini artırmak için isteğe
bağlı tepsi. Letter, A4, Legal, A5, B5
(JIS), Executive ve 8,5 x 13 inç kağıt
boyutlarını alır.

Ürün isteğe bağlı dört 500 sayfalık
besleyici alabilir.

CE998A

İsteğe bağlı 1.500 sayfalık tepsi ve
besleyici birimi

Kağıt kapasitesini artırmak için isteğe
bağlı tepsi. Letter, Legal ve A4 kağıt
boyutlarını alır.

CE398A

Özel ortam kaseti

Ürünün Tepsi 2'den A6 boyutunda
kağıda yazdırmasını sağlar.

CB527A

Zarf besleyici

En çok 75 zarf alır.

CE399A

Dupleksleyici (dupleks yazdırma
aksesuarı)

Kağıdın her iki tarafına otomatik olarak
yazdırılmasını sağlar.

CF062A

500 sayfalık yığınlayıcı

500 sayfa alan ek bir çıkış bölmesi
sağlar.

CE404A

500 sayfalık zımbalayıcı/yığınlayıcı

Otomatik iş tamamlamayla birlikte
yüksek hacimlerde çıkış sağlar. En çok
15 sayfa zımbalayabilir.

CE405A

HP 5 bölmeli posta kutusu

İşleri sıralamak için kullanabileceğiniz
beş çıkış bölmesi sağlar.

CE997A

Yazıcı standı

Birden fazla isteğe bağlı tepsi
yerleştirildiğinde stabilite sağlar. Stand
ürünü kolayca hareket ettirebilmeniz için
küçük tekerlekler içerir.

CB525A