HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ağ bağlantısı kullanarak HP Gömülü Web Sunucusunu açma

background image

Ağ bağlantısı kullanarak HP Gömülü Web Sunucusunu açma

1.

Ürün yapılandırma sayfasında listelenen ürün IP adresi veya ana bilgisayar adı belirtilir. Ürün

yapılandırma sayfasını yazdırmak için şu adımları takip edin:

a. Ürün kontrol panelinde Home düğmesine basın.

b. Aşağıdaki menüleri açın:

Yönetim

Raporlar

Yapılandırma/Durum Sayfaları

Yapılandırma Sayfası

c.

Tamam

düğmesine basın.

d. Jetdirect sayfasında IP adresini veya ana bilgisayar adını bulun.

2.

Bilgisayarınızda desteklenen bir Web tarayıcısında, adres/URL alanına ürünün IP adresini veya

ana bilgisayar adını girin.

TRWW

HP Gömülü Web Sunucusunu kullanma

149