HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Використання водяних знаків у Mac

background image

Використання водяних знаків у Mac

1.

У меню File (Файл) виберіть пункт Print (Друк).

2.

Відкрийте меню Водяні знаки.

3.

У меню Mode (Режим) виберіть тип водяного знаку, який слід використовувати. Виберіть
параметр Watermark (Водяний знак), щоби надрукувати напівпрозоре повідомлення.
Виберіть параметр Overlay (Накладання), щоби надрукувати непрозоре повідомлення.

4.

У меню Pages (Сторінки) вкажіть, чи друкувати водяний знак на усіх сторінках чи лише на
першій.

5.

У меню Text (Текст) виберіть одне зі стандартних повідомлень або натисніть параметр
Custom (Інше) і введіть у полі нове повідомлення.

6.

Налаштуйте решту параметрів.

UKWW

Основні завдання друку в Mac

55