HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Меню "Загальні параметри"

background image

Меню "Загальні параметри"

Щоб викликати меню: на панелі керування виробу натисніть кнопку "Домашня сторінка ",
виберіть меню Адміністрування, а потім виберіть меню Загальні параметри.

У таблиці нижче символ зірочка (*) позначає стандартні заводські параметри.

Таблиця 2-4

Меню "Загальні параметри"

Перший рівень

Другий рівень

Третій рівень

Четвертий рівень

Значення

Параметри дати і часу

Формат дати і часу

Формат дати

ДД/МММ/РРРР

МММ/ДД/РРРР

РРРР/МММ/ДД

Формат часу

12 год. (дп/пп)

24 год.

Дата / Час

Дата

Місяць

День

Рік

Виберіть значення у
списках.

Час

Година

Хвилина

До полудня/після
полудня

Виберіть значення у
списках.

Часовий пояс

Виберіть часовий пояс
у списку.

UKWW

Меню "Адміністрування"

19

background image

Таблиця 2-4

Меню "Загальні параметри" (продовження)

Перший рівень

Другий рівень

Третій рівень

Четвертий рівень

Значення

Налаштування
переходу на літній час

Увімкнений*

Вимкнений

Налаштування
енергоспоживання

Параметри таймера
переходу у сплячий
режим

Таймер переходу у
сплячий режим/
автоматичного
вимкнення

Увімкнено*

Вимкнено

Перехід у сплячий
режим/автоматичне
вимкнення через

Якщо ввімкнуто таймер
переходу у сплячий
режим/автоматичного
вимкнення, введіть
значення від 0 до 120
хвилин.

Значення за
замовчуванням:
30 хвилин

Вихід зі сплячого
режиму/автоматичне
ввімкнення після
подій

Усі події*

Мережевий порт

Лише кнопка
живлення

Якість друку

Вирівнювання
зображення

Регулювання лотка
<X>

Надрукувати пробну
сторінку

Зміщення X1

Зміщення Y1

Зміщення X2

Зміщення Y2

від -5,00 мм до 5,00 мм

Налаштування типів
паперу

Виберіть у списку типів
паперу, які підтримує
цей виріб. Доступні
параметри однакові для
кожного типу паперу.

Режим друку

Виберіть у списку
режимів друку.

Режим опірності

Звичайне

Вгору

Вниз

Режим вологості

Звичайне

Висока

Відновлення режимів

20

Розділ 2 Меню панелі керування

UKWW

background image

Таблиця 2-4

Меню "Загальні параметри" (продовження)

Перший рівень

Другий рівень

Третій рівень

Четвертий рівень

Значення

Оптимізувати

Про лінію

Звичайне*

Змінний 1

Змінний 2

Змінний 3

Вимкнений

Відновлення
параметрів
покращення

Роздільна здатність

300 x 300 точок/дюйм

600 x 600 точок/дюйм

FastRes 1200*

ProRes 1200

REt (Технологія
покращення
роздільної здатності)

Вимкнений

Увімкнений*

Економний режим

Вимкнений*

Увімкнений

Щільність тонера

Діапазон: від 1 до 5

Значення за
замовчуванням = 3

Безшумний режим

Вимкнений*

Увімкнений

Відновлення після
застрягання

Автоматично*

Вимкнений

Увімкнений

Керування
збереженими
завданнями

Швидка копія ліміту
збереження завдань

1–100

Значення за
замовчуванням = 32

Швидка копія
тривалості
утримування завдань

Вимкнений*

1 година

4 год.

1 день

1 тиждень

Назва папки за
замовчуванням

UKWW

Меню "Адміністрування"

21

background image

Таблиця 2-4

Меню "Загальні параметри" (продовження)

Перший рівень

Другий рівень

Третій рівень

Четвертий рівень

Значення

Сортувати збережені
завдання за

Назва завдання*

Дата

Відновлення
заводських
параметрів