HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Меню "Усунення несправностей"

background image

Меню "Усунення несправностей"

Щоб викликати меню: на панелі керування виробу натисніть кнопку "Домашня сторінка ",
виберіть меню Адміністрування, а потім виберіть меню Усунення несправностей.

У таблиці нижче символ зірочка (*) позначає стандартні заводські параметри.

Таблиця 2-14

Меню "Усунення несправностей"

Перший рівень

Другий рівень

Третій рівень

Значення

Друк журналу подій

Переглянути журнал подій

Друк сторінки подавання
паперу

Надрукувати сторінку якості

Надрукувати сторінку
перевірки термофіксатора

Діагностична перевірка

Датчики тракту подавання
паперу

Виберіть у списку сенсорів
виробу.

Перевірка тракту подавання
паперу

Надрукувати пробну
сторінку

Джерело

Виберіть у списку доступних
лотків.

Адреса одержувача

Виберіть у списку доступних
відсіків.

Дуплекс

Вимкнений*

Увімкнений

Кількість копій

1*

10

50

100

500

Укладання

Вимкнений

Увімкнений

Перевірка датчика вручну

Перевірка датчика лотка/
відсіку вручну

Перевірка компонентів

Перевірка друку/зупинки

Діапазон: від 0 до 60.000

32

Розділ 2 Меню панелі керування

UKWW