HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Các vị trí kẹt giấy

background image

Các vị trí kẹt giấy

Nếu thông báo kẹt giấy xuất hiện trên màn hình của bảng điều khiển, hãy tìm giấy kẹt hoặc vật liệu in
khác tại những vị trí được chỉ ra trong hình minh họa sau. Sau đó, hãy làm theo quy trình để xử lý kẹt
giấy. Bạn có thể phải tìm giấy ở những vị trí khác so với những vị trí đã được chỉ ra trong thông báo
kẹt giấy. Nếu vị trí kẹt không rõ ràng, trước tiên, hãy nhìn vào khu vực của nắp trên, nằm ở phía dưới
hộp mực in.

Khi xử lý kẹt giấy, hãy cẩn thận đừng xé rách giấy bị kẹt. Nếu có một mẩu giấy nhỏ còn lại trong sản
phẩm, nó có thể làm kẹt giấy thêm.

1

4

2

3

5

6

1

Các khu vực của nắp trên và hộp mực in

2

Khay nạp phong bì tùy chọn

3

Các khu vực của khay giấy (Khay 1, Khay 2 và các khay tùy chọn)

4

Khay in hai mặt tùy chọn

5

Khu vực của bộ nhiệt áp

6

Các khu vực giấy ra (ngăn trên; ngăn sau; và khay xếp giấy, khay dập ghim/xếp giấy tùy chọn hoặc hộp thư 5 ngăn)

GHI CHÚ:

Bột mực không bám dính có thể vương lại trong sản phẩm sau khi xảy ra kẹt giấy và gây

nên sự cố tạm thời về chất lượng in. Những sự cố này sẽ mất đi khi in một vài trang.