HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Xử lý kẹt giấy từ hộp thư 5 ngăn tùy chọn

background image

Xử lý kẹt giấy từ hộp thư 5 ngăn tùy chọn

1.

Lấy ra hết giấy có trong các ngăn giấy ra.

2.

Ở phần sau của hộp thư 5 ngăn, mở cửa

tháo kẹt giấy.

3.

Nếu giấy bị kẹt ở phần trên của hộp thư 5

ngăn, hãy kéo giấy theo hướng thẳng xuống

để lấy giấy ra.

VIWW

Xử lý kẹt giấy 181

background image

4.

Nếu giấy bị kẹt ở phần dưới của hộp thư 5

ngăn, hãy mở ngăn giấy ra sau, sau đó kéo

giấy theo hướng thẳng lên trên để lấy giấy ra.

5.

Đóng cửa tháo kẹt giấy và ngăn giấy ra sau.

182 Chương 10 Giải quyết sự cố

VIWW