HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Nạp Khay 1

background image

Nạp Khay 1

GHI CHÚ:

Sản phẩm có thể in ở tốc độ chậm hơn, khi sử dụng Khay 1.

THẬN TRỌNG:

Để tránh kẹt giấy, đừng nạp giấy vào khay khi sản phẩm đang in. Không xòe giấy

ra. Xòe giấy ra có thể khiến giấy không nạp vào được.

1.

Mở Khay 1.

2.

Kéo phần mở rộng của khay ra.

78

Chương 6 Giấy và phương tiện in

VIWW

background image

3.

Nạp giấy vào khay. Kểm tra chắc chắn rằng

giấy nằm khớp trong các thẻ chặn và ở dưới

mức báo chiều cao tối đa được phép.

2

4.

Điều chỉnh các thanh dẫn cạnh sao cho

chúng hơi chạm vào tập giấy mà không làm

cong giấy.

2