HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Thay thế hộp mực in

background image

Thay thế hộp mực in

1.

Mở nắp trên.

2.

Tháo hộp mực in đã sử dụng ra khỏi sản

phẩm.

3.

Tháo hộp mực in mới ra khỏi túi. Đặt hộp

mực in đã sử dụng vào túi này để tái chế.

VIWW

Hướng dẫn thay thế

97

background image

4.

Nắm cả hai mặt của hộp mực in và phân bố

bột mực bằng cách lắc nhẹ hộp mực in.

THẬN TRỌNG:

Không được chạm vào tấm

chắn sáng hoặc bề mặt của trục lăn.

5.

Tháo khóa và băng dán vận chuyển khỏi hộp

mực in mới. Vứt bỏ khóa và băng dán theo

các quy định của địa phương.

6.

Đặt thẳng hàng hộp mực in với các rãnh nằm

bên trong sản phẩm, lắp hộp mực in vào cho

đến khi nó ở vị trí chắc chắn, sau đó đóng

nắp trên lại.

Sau một thời gian ngắn, bảng điều khiển sẽ

xuất hiện thông báo Ready (Sẵn sàng).

7.

Cài đặt đã xong. Đặt hộp mực in đã sử dụng

vào hộp chứa dành cho hộp mực mới. Xem

hướng dẫn tái chế đi kèm để biết thông tin

hướng dẫn tái chế.

8.

Nếu bạn đang dùng hộp mực in không phải

của HP, hãy kiểm tra bảng điều khiển của sản

phẩm để có thêm thông tin hướng dẫn.

98

Chương 7 Hộp mực

VIWW