HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Chính sách của HP về các loại hộp mực in không phải của HP

background image

Chính sách của HP về các loại hộp mực in không phải của HP

Công ty Hewlett-Packard không thể khuyên bạn sử dụng các loại hộp mực in không phải của HP, dù
là mới hay tái chế.

GHI CHÚ:

Mọi hư hỏng gây ra bởi hộp mực không phải của HP sẽ không được bao gồm trong bảo

hành và thỏa thuận dịch vụ của HP.