HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Kết nối với USB

background image

Kết nối với USB

Sản phẩm này hỗ trợ kết nối USB 2.0. Sử dụng một cáp USB loại A-đến-B. HP khuyên bạn nên sử
dụng cáp không dài quá 2 m.

THẬN TRỌNG:

Không nối cáp USB cho đến khi chương trình cài đặt phần mềm nhắc bạn.