HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Mặt sau

background image

Mặt sau

1

2

3

4

5

1

Ngăn giấy ra sau (kéo để mở)

2

Nắp phụ kiện in hai mặt (tháo nắp này ra để lắp phụ kiện in hai mặt)

3

Cổng ghép nối

4

Nắp phải (để vào vị trí khe DIMM)

5

Ngăn chứa tích hợp phần cứng (chỉ dành cho kiểu M602 và M603)

8

Chương 1 Khái niệm cơ bản về sản phẩm

VIWW