HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Giấy in

background image

Giấy in

Sản phẩm này có thể sử dụng giấy tái chế nếu như giấy đó đáp ứng được các quy định trong sách
hướng dẫn HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. Sản phẩm này phù hợp để sử dụng giấy
tái chế theo tiêu chuẩn EN12281:2002.